Photo

Agim Begzati

Profesor i rregullt

+377(0)44 [email protected]

Prof. Dr Agim Begzati
Profesor i rregullt në Katedr
ën e Pedodonci-Ortodonci-KMF-Sëmundje e gojës, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.


Specialist i Pedodoncisë dhe stomatologjisë preventive. 


CV_Publikimet