Photo

Gazmend Kaçaniku

Profesor i assocuar

+377(0)44 122 324 [email protected]

Prof. assoc Gazmend  Kaçaniku
Profesor i assocuar  në Katedren e Oftalmologjisë
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës
Shefi i Katedres së Oftalmologjisë
Specialist i Oftalmologjisë

Cv & Publikimet