Photo

Hamdi Ramadani

Profesor i assocuar

+377(0)44 [email protected]

Prof. assoc Hamdi Ramadani
Profesor i assocuar në Katedren  Infektive
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës 
Shefi i Katedres Infektive
Specialist në lëminë e Sëmundjeve Infektive