Hasan Ahmeti

Profesor i assocuar

+377(0)44 [email protected]

Prof. assoc Hasan Ahmeti

Profesor i assocuar në Katedrën e Kirurgiisë,

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.

Specialist i Kirurgjisë  Pediatrike
Shef i katedrës së Kirurgjisë


CV & Publikimet