Photo

Hatixhe Latifi-Pupovci

Profesor i assocuar

+377(0)44 [email protected]

Prof. assoc Hatixhe Latifi-Pupovci

Profesor i assocuar në katedren e Fiziologjisë me Imunulogji,

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

Specialist i Alergologji me Imunologjik

Cv & Publikimet shqip

Cv & Publikimet english