Photo

Hidajet Paçarizi

Profesor i asocuar

+377(0)44 [email protected]

Prof. asoc Hidajet Paçarizi

Profesor i asocuar në Katedren së Biokimisë,

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

Specialist i Obstetrikës dhe Gjinekologjisë


Cv & Publikimet