Photo

Kujtim Shala

Profesor i assocuar

+377(0)44 [email protected]

Prof. assoc Kujtim Shala
Profesor i assocuar në lëndën  Protetikë Stamatologjike,Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.

CV & Publikimet