Photo

Merita Koçinaj-Berisha

Profesor i assocuar

+377(0)44 238 136 [email protected]

Prof. assoc Merita Koçinaj-Berisha
Profesor i Assocuar në Katedren e Mikrobiologjisë, Mjekësisë sociale me statistikë  mjekësore dhe informatikë, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës. 

Specialist e Mjekësisë Sociale

Cv & Publikimet