Photo

Milaim Sejdini

Profesor i rregult

+383(0)44 [email protected]

Prof. Dr. Milaim Sejdini-Dr.Sci.
Profesor i regullt, Katedra e Ortodoncisë
Fakulteti I Mjekësisë
Universiteti I Prishtinës “Hasan Prishtina”
Specialist i Ortodoncisë
Specialist  Pedodoncisë dhe Stomatologjisë Preventive
Doktor i  Mjekësisë së PërgjithëshmeCV & Publikimet