Photo

Mybera Ferizi

Profesor i assocuar

+377(0)44 238-750 ; +381 (0) 38 500 600 4122 [email protected]

Prof. assoc Mybera Ferizi
Profesor i assocuar në Katedren e Dermatovenerologjisë,  Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinë 
Specialist i Dermatovenerologjisë

Cv & Publikimet