Photo

Naim Haliti

Profesor i assocuar

+377(0)45 888 088 ; +377(0)44 113 643 [email protected]

Prof. assoc Naim Haliti

 Profesor i assocuar në Katedren e Mjekësisë ligjore,

 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

 Shefi i Katedres së Mjekësisë ligjore

 Specialist i Mjekësisë ligjore

Cv & Publikime