Sadik Zekaj

Profesor i Asocuar

+377 44 171 110 [email protected]

Prof. Asoc. Sadik Zekaj

Prof. Asoc. Sadik Zekaj
Profesor asoc. në Katedren e Mjekesise Interne,
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës
Specialist i Mjekesise Interne-Gastroenterohepatolog

Cv & Publikimet shqip