Photo

Sami Salihu

Profesor i assocuar

+377(0)44 500 660 [email protected]

Profesor në lëndën Kirurgji Maksillofaciale, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës