Photo

Serbeze Kabashi-Muçaj

Profesor i Asocuar

+383(0)44 257‐554 [email protected]

Prof. Asoc.dr. Serbeze Kabashi-Muçaj

Profesor asoc. në Katedren e Radiologjisë me Mjekesi Nukleare

Fakulteti i Mjekësisë
Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina"

Specialist i Radiologjisë

CV & Publikimet_shqip


CV & Publikimet_english