Photo

Sylejman Rexhepi

Profesor i assocuar

+377(0)44 [email protected]

Prof. assoc Sylejman Rexhepi

 Profesor i assocuar në Mjekësinë Interne,

 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.

 Specialist i Mjekësisë InterneCv & Publikime