Photo

Tahire Maloku-Gjergji

Profesor i rregullt

+386(0)49 137 462 [email protected]

Prof. Dr Tahire Maloku - Gjergji

 Profesor i rregullt në Katedren e Higjienës,

 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

 Specialist i Higjienës

Cv & Publikimet