Photo

Bajram Nuraj

Profesor i rregullt

+377(0)44 126 064 [email protected]

Prof. Dr Bajram Nuraj
Profesor i rregullt për lënden Anatomia e njeriut, Fakulteti i Mjekësisë
Universiteti i PrishtinësCv & Publikimet