Fehmi Zeqiri

Profesor asistent

+377(0)44 [email protected]

Prof. ass Fehmi Zeqiri
Profesor asistent në Katedren e Gjinekologjisë-obstetrikë
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës
Specialist i Gjinekologjiisë dhe Obstetrikës


CV & Publikimet