Photo

Gjyle Mulliqi-Osmani

Profesor i rregullt

+377(0)44 [email protected]

 Prof. Dr Gjyle Mulliqi-Osmani
Profesor i rregullt në Katedren e Mikrobiologjisë, Mjekësisë sociale  me statistikë  mjekësore dhe informatikë, Mjekësisë familjare dhe Mjekësisë së  punës, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës


Specialist i
Mikrobiologjisë

Cv & Publikimet