Photo

Mehmedali Azemi

Profesor i rregullt

+377(0)44 [email protected]

Prof. Dr Mehemetali Azemi
Profesor i rregullt në Katedren e Pediatrisë
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës
Specialist i Pediatrisë


Cv & Publikimet