Photo

Ragip Shabani

Profesor i rregullt

+377(0)44 309 030 ; +381 38 500 600 2029 [email protected]

  Prof. Dr Ragip Shabani

  Profesor i rregullt në Katedren e Anatomisë  
  patologjike

  Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

  Shef i Katedres se Anatomisë patologjike

  Specialist - Patolog

   Cv & Publikimet