Photo

Selvete Hoxha-Krasniqi

Profesor i rregullt

+377(0)44 127 717 [email protected]

 Prof. dr. Selvete Hoxha - Krasniqi, dr.sc.

 Profesor i rregullt në Katedren e Higjienës,

 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

 Shefi i Katedres së Higjienës

 Specialist i Higjienës

Cv & Publikimet