Photo

Shefqet Lulaj

Profesor i rregullt

+377(0)44 [email protected]

Prof. Dr Shefqet Lulaj
Profesor i rregullt në Katedren e Gjinekologjiisë-obstetrikë
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës
Specialist i Gjinekologjiisë dhe Obstetrikës


CV & Publikimet