Elizabeta Arifi-Deliu

Zyrtare për çështje studentore

Fakulteti i Mjekësisë

038/500 600 [email protected]
Photo

Avni Latifi

Zyrtar i Teknologjisë së Informacionit

Fakulteti i Mjekësisë

+381(0)38 [email protected]
Photo

Fahrie Gashi

Zyrtare e lartë për Financa dhe Kontabilitet

Fakulteti i Mjekësisë

+381(0)38 512 755 [email protected]
Photo

Fatime Kryeziu

Zyrtare për mësim

Fakulteti i Mjekësisë

+381(0)38 500 600 2556 [email protected]
Photo

Luljeta Berisha

Asistente e Dekanit

Fakulteti i Mjekësisë

+381(0)38 500 600 2575; [email protected]
Photo

Zyrafete Aliu

Zyrtare e lartë për studime Master dhe Doktoratë

Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44198 683; +381(0)38 500 600 2557 [email protected]
Photo

Besim Canolli

Zyrtar për logjistikë dhe asete

Fakulteit i Mjekësisë

+381(0)38 500 600 2562 [email protected]

Syzanë Zejnullahu

Zyrtare e lartë për studime themelore

Fakulteti i Mjekësisë

+381(0)38 500 600 2576 [email protected]

Ajtene Daci

Referent

Fakulteti i Mjekësisë

+381(0)38 500 600 2573 [email protected]
Photo

Naim Sokoli

Referent

Fakulteti i Mjekësisë

+381(0)38 500 600 [email protected]

Raife Neziri

Laborante

Fakulteti i Mjekësisë

+381(0)38 500 600 [email protected]
Photo

Shemsi Osmani

Referent

Fakulteti i Mjekësisë

+381(0)38 500 600 [email protected]

Ardiana Balaku

Laborante

Fakulteti i Mjekësisë

+381(0)38 500 600 [email protected]

Ardita Morina

Laborante

Fakulteti i Mjekësisë

+381(0)38 500 600 [email protected]

Dëshire Muqolli

Laborant

Fakulteti i Mjekësisë

+381(0)38 500 600 [email protected]

Hilmije Cakolli

Biblotekar

Fakulteti i Mjekësisë

+381(0)38 500 600 [email protected]

Hysnije Doda

Laborante

Fakulteti i Mjekësisë

+381(0)38 500 600 [email protected]