Njoftohen studentët e Fakultetit të Mjekësisë për afatin e provimeve

Statistika mjekësore 16.04.2011
Informatika mjekësore 16.04.2011
Mjekësia sociale 16.04.2011
Farmacia sociale 16.04.2011
Metodologjia e punës shkencore 16.04.2011
Mjekësia familjare 16.04.2011
Shkathtësitë e komunikimit  16.04.2011
Informatika farmaceutike 16.04.2011
Menaxhmenti në fizioterapi 16.04.2011

Provimet mbahen në lokalet e IKSHPK duke filluar prej ores 10:00
Ndërsa Informatika farmaceutike  mbahet në Famaci në ora 11:00