Universiteti Waseda nga Japonia nëpërmjet programit të veçantë për studentët e Kosovës ofron bursa të studimit të nivelit të doktoratës. 

Afati për aplikim zgjat deri më 29 janar 2016. Më shumë informacion mund të gjeni në faqen e internetit : 

Poster

 http://web.waseda.jp/admission/en/ssp/kosovo/