ERAWEB(pjesë e programit Erasmus Mundus), ku UP eshte partner, ka hapur thirrjet për aplikim për bursa në shkencat mjekësore.

Eraweb është progam që mundëson shkëmbime ndërmjet 7 universiteteve të Ballkanit perëndimor dhe 6 universiteve të shteteve të Unionit Evropian (Holandë, Gjermani, Austri, Belgjikë dhe Itali), dhe qe u dedikohet vetëm shkencave mjekësore, në nivelet bachelor, master, doktoratë, post-doktoratë dhe staf akademik. Ky program koordinohet nga Erasmus University Medical Center Rotterdam, dhe konkursi është i hapur deri më 18 Mars 2015.

Konkursi do të jetë i hapur deri më 18 Mars 2015.

Për më shumë informata klikoni në:
http://erasmus-westernbalkans.eu/

http://erasmus-westernbalkans.eu/files/2011/12/FINAL-ERAWEB-call-for-applications-2015.pdf