Formularër e raporteve recenzuese për zgjedhjen e personelit akademik të Universitetit të Prishtinës "Hasan Prishtina"

Raporti_i_komisionit_recensues.docx

UDHEZUES_PER_PROCEDUREN_E_ZGJEDHJES, RIZGJEDHJES_DHE_AVANCIMIT_TE_PERSONELIT_AKADEMIK_TE_UP.docx