Regjistri i studentëve të cilët kanë regjistruar semestrin në vitin akademik 2015/2016
MP_viti_I_2015_16.xlsx

MP_viti_II_2015_16.xlsx
MP_viti_III_2015_16.xlsx
MP_viti_IV-2015_16.xlsx
MP_viti_V_2015_16.xlsx
MP_viti_VI_2015_16.xlsx

Stom_viti_I_2015_16.xlsx
Stom_viti_II_2015_16.xlsx
Stom_viti_III_2015_16.xlsx
Stom_viti_IV_2015_16.xlsx
Stom_viti_V_2015_16.xlsx
Stom_viti_VI_2015_16.xlsx

Farmaci_2015_16.xlsx

Fizoterapi_2015_16.xlsx

Infermieri_viti_I_2015_16.xlsx
Infermieri_viti_II_2015_16.xlsx
Infermieri_viti_III_2015_16.xlsx

Mami_viti_I_2015_16.xlsx
Mami_viti_II_2015_16.xlsx
Mami_viti_III_2015_16.xlsx