Kandidati sallën mund të gjejne përmes linkut:

https://notimi.uni-pr.edu/Rezultate.aspx?r=kD7mMgSU5a0%3d&l=Q7yov+b+iJ8%3d