Fakulteti i Mjekësisë shpall konkurs intern për angazhimin e personelit akademik per vitin shkollor 2014/15
Për më shumë kliko këtu