Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës shpall konkursin për Programin për Aftësim Profesional të Profesorëve të Universitetit.
Për informata më të hollësishme klikoni në linqet në vijim.
Application
Recommendation Form