Lajmërohen biologët aplikativ dhe biokimiko-fiziologjik të cilëve u është lejuar programi shtesë kualifikues i përmbledhur në 5 module

Se leksionet do të fillojnë me datë 12 prill 2011 ora 8.00 në Dekanatin e Fakultetit të Mjekësisë (salla në katin e III-të). Listat e studentëve për orët teorike dhe grupet e formuara për mësimet praktike, orarin dhe planin e punës i gjeni të publikuara në këtë web faqe.

FSHMN-Laborant i Larte

Teknikët e laboratorit - plani i mësimit shtesë

Grupet e biologëve aplikativ