Të nderuar studentë,


Më poshtë keni titujt e temave të diplomës për degët Mjekësi e Përgjithshme dhe Stomatologji. Numri i titujve të temave do të rritet. Titujt e ri të temave të diplomës do të vihen në dispozicion pas 2 javësh.


Gjithashtu më poshtë keni edhe Udhëzuesin për hartimin e punimit të temës së diplomës.

Lista e temave të Diplomës për degën  Mjekësi e Përgjithshme kliko këtu

Lista e temave të Diplomës për degën  Stomatologji 
kliko këtu

Udhëzuesi për hartimin e temës së Diplomës
kliko këtu