Lista e studentëve me të drejtë vote për zgjedhjet 2016 kliko këtu

Vërejtje: Studentët të cilët kanë të regjistruar vitin akademik 2015/2016 dhe të cilëve nuk iu figuron emri në listën e studentëve me të drejtë vote, mund të bëjnë ankesë në Dekanatin e Fakultetit të Mjekësisë më së largu deri me datë 06.01.2016


Studentët në ditën e zgjedhjeve (13.01.2016), janë të obliguar që me rastin e votimit të kenë me vete ID-kartelën ose Indeksin e studentit për të dëshmuar identitetin e tij.