Raporti i komisionit për pranim                           Raporti i kommisionit të ankesave1. Mjekesi e përgjithëshme:
     Lugina e Preshevës
     Mali i ZI

2. Stomatologji
     Lugina e Preshevës
     Mali i Zi

3. Farmaci
    Lugina e Preshevës
    Mali i Zi


4. Fizioterapi
    Kosovë

5. Infermieri
    Kosovë
    Lugina e Preshevës

6. Mami
    Kosovë
    Lugina e Preshevës