Lista përfundimtare e rezultateve të provimit pranues (afati plotësues)  2016/2017 dhe Raporti i komisionit për Ankesa

1. Mjekësi e përgjithshme
   1.1 Komunitete pakicë

2. Stomatologji
   2.1 Komunitete pakicë
   2.2 Shkollimi jasht Kosovës

3. Farmaci
   3.1 Lista Kosovë
   3.2 Familje e dëshmorëve
   3.3 Komunitete pakicë
   3.4 Shkollimi jashtë Kosovës

4. Fizioterapi
   4.1 Lista Kosovë
   4.2 Familje e dëshmorëve
   4.3 Komunitete pakicë
   4.4 Shkollimi jashtë Kosovës

5. Infermieri
   5.1 Lista Kosovë
   5.2 Komunitete pakicë
   5.3 Shkollimi jashtë Kosovës


Rapori i komisionit për ankesa