Lista përfundimtare e rezultateve të provimit pranues 2016/2017

Raporti i ankesave

Programi: Mjekësi e përgjithshme 
 1. Lista Kosovë
 2. 
Lista Familja e dëshmorëve
 3. 
Lista nga komunitete jo shumicë
 4. L
ista Mali i Zi, Presheva, Bujanoci, Medvexha, Maqedonia dhe Shqipëria

Programi: Stomatologji 
 1. Lista Kosovë
 2. 
Lista Familja e dëshmorëve
 3. 
Lista nga komunitete jo shumicë
 4. 
Lista Mali i Zi, Presheva, Bujanoci, Medvexha, Maqedonia dhe Shqipëria

Programi: Farmaci
 1. Lista Kosovë
 2. 
Lista nga komunitete jo shumicë
 3. 
Lista Mali i Zi, Presheva, Bujanoci, Medvexha, Maqedonia dhe Shqipëria

Programi: Fizioterapi
 1. Lista Kosovë
 2. L
ista Familja e dëshmorëve
 3. 
Lista nga komunitete jo shumicë
 4. 
Lista Mali i Zi, Presheva, Bujanoci, Medvexha, Maqedonia dhe Shqipëria

Programi: Infermieri
 1. Lista Kosovë
 2. 
Lista nga komunitete jo shumicë
 3. 
Lista Mali i Zi, Presheva, Bujanoci, Medvexha, Maqedonia dhe Shqipëria