Lista preliminare  e rezultateve të provimit prannues (afati plotësues) 2016/2017

1. Mjekësi e përgjithshme
   
1.1 Komunitete pakicë

2. Stomatologji 
   
2.1 Komunitete pakicë
   
2.2 Shkollimi jasht Kosovës

3. Farmaci
 
 3.1 Lista Kosovë
   
3.2 Familje e dëshmorëve 
   
3.3 Komunitete pakicë
   
3.4 Shkollimi jashtë Kosovës

4. Fizioterapi
   
4.1 Lista Kosovë
   
4.2 Komunitete pakicë
   
4.3 Shkollimi jashtë Kosovës

5. Infermieri
   
5.1 Lista Kosovë
   
5.2 Komunitete pakicë
  
5.3 Shkollimi jashtë Kosovës

Njoftim për ankesa