Lista preliminare e rezultateve të provimit pranues 2016/2017 në studimet Master
Programi "Edukimi në kujdesin shëndetësor MSc (120 ects)"

Infermieri

Mami

Fizioterapi

Njoftim për Ankesat