Lista preliminare e rezultateve të provimit pranues 2016/2017

Programi: Mjekësi e përgjithshme
 1. Lista Kosovë
 2.
Lista Familja e dëshmorëve
 3.
Lista nga komunitete jo shumicë
 4. L
ista Mali i Zi, Presheva, Bujanoci, Medvexha, Maqedonia dhe Shqipëria

Programi: Stomatologji
 1. Lista Kosovë
 2.
Lista Familja e dëshmorëve
 3.
Lista nga komunitete jo shumicë
 4.
Lista Mali i Zi, Presheva, Bujanoci, Medvexha, Maqedonia dhe Shqipëria

Programi: Farmaci
 1. Lista Kosovë
 2.
Lista nga komunitete jo shumicë
 3.
Lista Mali i Zi, Presheva, Bujanoci, Medvexha, Maqedonia dhe Shqipëria

Programi: Fizioterapi
 1. Lista Kosovë
 2. L
ista Familja e dëshmorëve
 3.
Lista nga komunitete jo shumicë
 4.
Lista Mali i Zi, Presheva, Bujanoci, Medvexha, Maqedonia dhe Shqipëria

Programi: Infermieri
 1. Lista Kosovë
 2.
Lista nga komunitete jo shumicë
 3.
Lista Mali i Zi, Presheva, Bujanoci, Medvexha, Maqedonia dhe Shqipëria

Njoftim për ankesa