Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kanë aplikuar në Fakultetin e Mjekësisë se ditën e provimit pranues me datë 21. 07. 2015 ora 9.00 duhet të kenë me veti letërnjoftimin (dokument identifikues), pa të cilin nuk mund t’i nënshtrohen provimit pranues.

Në kohën e mbajtjes së provimit pranues ndalohet rreptësisht që kandidatët të kenë me veti telefona, lapsa, fletore, çanta, orë dore si dhe gjësende tjera.

Kandidatet/ët të cilët i kanë flokët e gjata obligohen me rastin e hyrjes në provim pranues që t’i kenë flokët e lidhura.

Përdorimi i telefonave celular dhe paisjeve tjera elektronike ndalohet rreptësisht.

Provimi fillon në ora 9.00

 

Lista e kandidateve sipas programeve/drejtimeve:

1. Mjekësi e përgjithshme

2. Stomatologji

3. Farmaci

4. Fizioterapi

5. Infermieri

6. Mami

Legjenda e sallave


Kandidati sallën mund të gjejne edhe përmes linkut:

https://notimi.uni-pr.edu/Rezultate.aspx?r=kD7mMgSU5a0%3d&l=Q7yov+b+iJ8%3d