Mundësine për aplikim në Shkollën Verore të Mjekësisë Molekulare nga Jena University Hospital për kandidatët që kanë Master apo Diplomë në Bioshkenca, Biokimi, Mjekësi apo lëmitë e ngjajshme. Për më shumë informata kandidatët e interesuar mund të vizitojne web faqen
:
http://www.summerschoolmolmed.uniklinikum-jena.de
Poster