Njoftohen studentet e nivelit master dhe të interesuarit tjerë se kandidatja Bsc.Elvana Podvorica,do të bejë mbrojtjen publike të punimit të diplomës Master me titll: “ Menaxhimi I shërbimeve infermierore dhe vlerësimi i cilësisisë së kujdesit infermieror në Prishtinë “.

Mbrojtja bëhet në Fakultetin e Mjekësisë me date 17.12.2015 në ora 11:00