Të nderuar studentë,
Në pajtim me vendimet qe u morën në mbledhjen e Senatit të datës 27.07.2016, ju njoftojmë që brenda Shtatorit do të ketë 2 afate të provimeve ndërsa nuk do të ketë afat të Tetorit. Datat e sakta të provimeve të Shtatorit do të publikohen pasiqe të marrim instruksione shtesë nga ana e Rektoratit.

Me respekt
Dekanati i Fakultetit të Mjekësisë