Njoftohen studentët se provimi nga lënda Mjekësi e punës do të mbahet më datën 27/05/2011 në ora 10.00. Ndërsa  
provimi nga lënda Mjekësi urgjente do të mbahet më datë

  27/05/2011 në ora 12.00.Provimet mbahen ne Dekanat.
Provimi nga lënda Mjekësi fizikale me rehabilitim do të mbahet më datën 27/05/2011 në ora 9.00. Provimi mbahet në Amfiteatrin e ORL-së.