Ushtrime_MP.pdf


Stomatologji_viti-i-pare.pdf
Stom_viti_II_III-IV_V-VI_-L-U.xlsx

Farmaci_Ligjerata.pdf
Farmaci_Ushtrime_viti_I_dhe_II.pdf
Farmaci_-viti_III_ushtrime.pdf
Farmaci_-viti_IV_ushtrime.pdf
Farmaci_-viti_V_ushtrime.pdf

Fizioterapi-Ushtrime.pdf
Fizioterapi.pdf

Infermieri.pdf

Mami.pdf