Njoftohen studentet e Farmacisë Viti i II-të se provimi nga Lënda: Lëndët e para në Industrin Farmaceutike do të mbahet me 06/03/2015 në ora 14.00 në departamentin e Farmacisë Salla F1