Njoftohen stafi akademik dhe administrativ

se adresat elektronike(e-mail) janë të gatshme për përdorim.
Secili Profesor,Asistent punëtorë i administratës mund t'a përdorë adresen elektronike(e-mail) [email protected]
 dhe passwordi 12345678,ju mund ta ndërroni këtë password dhe të leni a't që dëshironi

Nëse dikush ka probleme me adresë elektronike(e-mail) ju mund të më kontaktoni në: [email protected]