Njoftohen studentët e Fakultetit të Mjekësisë Dega Infermieri dhe Mami se përzgjedhja e temave të diplomës do të bëhet në Klinikën Interne kati i IV zyra nr: 164 te Prof.assoc  Emrush Kryeziu, duke filluar nga data 15/06/2015 deri me 17/06/2015 nga ora 1000 deri 1200.


Temat për Infermieri
Temat për Mami